قطعات الکترونیک COMPONENT

گروه مهندسی مداریران قابلیت تهیه کلیه قطعات الکترنیک با برندهای مختلف از کشورهای تولید کننده را دارا می باشد.