تجهیزات پیشرفته برای تولید پیشرفته

دستگاههای و تجهیزات مورد استفاده از بهترین و دقیق ترین و به روز ترین دستگاهها بوده و جهت تولید محصولات پیشرفته الکترونیکی و کامپیوتری استفاده می گردد.

تجهیزات روز دنیا

مداریران با هدف تامین و تولید تجهیزات ابزاردقیق و کنترل و انتقال آخرین تکنولوژی روز دنیا جهت رفع نیاز و وابستگی صنایع داخلی در مواقع خاص به منابع خارجی با بهره گیری از تکنولوژی و تجهیزات ساخت روز دنیا، همچنین استفاده از سوابق ارزشمند مدیران ارشد خود که از مجرب ترین مهندسین صنایع الکترونیک می باشند پا به عرصه صنعت نهاد.