تامین خطوط مونتاژ SMT LINE SOLUTION

اصولا پیشرفت و توسعه صنایع گوناگون در گرو وجود زیرساخت های مناسب و وجود عوامل موثر در زمینه تولید محصولات بروز و پیشرفته می باشد . در حوزه تولیدات الکترونیکی با توجه به استفاده از قطعات SMD در طراحی ها و نیاز به تولید قطعات و محصولاتی که از لحاظ ابعاد فیزیکی کوچکتر بوده ، نیاز به خطوط مونتاژ ماشینی SMD که قابلیت مونتاژ پکیج های مختلف را دارند بیشتر از گذشته حس میشود .
گروه مهندسی مداریران با فراهم آوردن خطوط مونتاژ ماشینی SMD پیشرفته و همچنین خطوط مونتاژ DIP در خدمت مهندسین و طراحان حوزه الکترونیک و مخابرات و IT بوده وامیدوار است تا بتواند نیاز های آنان در جهت تولیدات محصولاتشان را برآورده نماید .